Terminalgatan 20
235 39 Vellinge

Esselem Redovisningsbyrå Vellinge

globala_mal

Vårt hållbarhetsarbete

Esselem Redovisningsbyrå AB arbetar aktivt för hållbart företagande utifrån de tre aspekterna: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi tar ansvar för vårt arbete och bidrar positivt till vårt jordklot och de samhällsproblem vi står framför idag. Vårt arbete och mål baseras på De globala målen från FN:s överenskommelse Agenda 2030 samt De Tio Principerna från Global Compact Network.

Vår vision

Vi tror på en framtid där samhälle, företag, miljö och individ har ett väl fungerande samarbete. Företagets arbete skall vara en vinst för både företag och samhälle. Vår vision är att göra skillnad inom branschen och använda metoder för en mer hållbar framtid utifrån samtliga aspekter.


Ekonomisk hållbarhet

Att främja ekonomisk tillväxt långsiktigt står vi som ekonomiföretag självklart bakom.

Esselem Redovisningsbyrå arbetar för att få förtroende av våra kunder. Genom hög affärsetik uppmuntrar vi till möjligheter och ger förslag på metoder till båda parternas fördel. Vi arbetar för att skapa långsiktiga kundrelationer vilket leder till stort förtroende hos våra kunder. I samband med långsiktiga kundrelationer ser vi även långsiktig personal som en viktig punkt för företagets ekonomiska hållbarhet. Samarbetet mellan kunder och personalen på Esselem anser vi blir starkast om personalen blir långsiktig.

Vi är starka motståndare till korruption och mutor. Därför arbetar för att förhindra förekommandet i vår verksamhet. Vi utför kontroller på huvudman och granskar alltid id-kort innan vi antar kunder. Vid misstanke av ekonomisk brottslighet och korruption anmäls brottet till Ekobrottsmyndigheten.

Eftersom Esselem är medlem i FAR följer vi rutiner enligt lag om åtgärder mot penningtvätt. Innan en ny kund accepteras utförs en riskbedömning enligt REKO så Esselem kan försäkra att penningtvätt hos kunden inte förkommer. Vi kontrollerar noggrant om kontanthantering och utlandsbetalningar är förekommande. Om misstanke av brott uppkommer, antages inte kunden. För att förenkla kontrollerna använder vi tjänsten Regtech KYC. KYC-processen är en automatisk lösning som utför dagliga kontroller och riskbedömningar och rapporterar sedan misstanken till bland annat Finansinspektionen. Regtech KYC utför även kontroller av PEP-listor och dess anhöriga. Om en huvudman identifieras som PEP, person i politiskt utsatt ställning, utförs skärpta åtgärder enligt lag eftersom personer med hög uppsatt position har högre risk för mutor. Vi tar reda på var tillgångarna i affärsförbindelsen kommer ifrån, ett godkännande från behörig beslutsfattare måste finnas innan affärsförbindelse inleds, samt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen skall utföras.

För att konstatera att våra kunder inte utför ekonomisk brottslighet kontrollerar vi även bokföringen kontinuerligt för att ta reda på var tillgångarna kommer ifrån. Finns inga underlag utreds det noggrant.

Vi har samarbete med flera revisionsbyråer i Malmö vilket är en trygghet för kunden om arbetshopning skulle ske. Det finns alltid någon som kan ställa upp och hjälpa våra kunder om så skulle behövas.

Vi vill att kundernas dokument ska vara säkra hos oss. Därför strimlas alla dokument som inte längre används. Då finns det ingen risk att utomstående tar del av privata dokument. Dessutom använder vi digitala program som Fortnox och Visma.

FAR Visma Fortnox

Hållbarhetsansvarig Caroline Liljeholm
caroline@esselem.se